Con Spirito


Druk asb op die skakel vir Con Spirito 2024 Jaar Program

Please click on the link for Con Spirito 2024 Year Program
____________________________________________________________________

Con Spirito is ‘n unieke Kultuurvereniging, Kultuur met Geesdrif, wat in 2003 gestig is.  Ons is passievol oor kultuur en wil graag vir elke kind die geleentheid skep om sy/haar talente uit te leef .

Ons is daar vir enige vorm van kultuur.

Die Vereniging wil graag:
• Kultuur bevorder
• Geleenthede skep
• Talent ontdek en ontwikkel

Kultuurkompetisies van verskeie aard word jaarliks aangebied wat geleentheid bied aan die wat nie altyd ‘n kans kry in sy/ haar skool nie.  Enige skool/organisasie mag deelneem aan Con Spirirto.
Privaat inskrywings word ook aanvaar.

Druk asb op die skakel vir ons volledige prospektus:  Con Spirito 2024 Prospektus
____________________________________________________________________


Con Spirito is a unique Cultural Society, Culture with Enthusiasm, which was established in 2003.   We are passionate about culture and would like to give every child the opportunity to live out his / her talents

We specialise in any form of culture and we aim to:
• Promote culture
• Create opportunities
• Discover and develop talent

Various kinds of cultural competitions are presented annually to offer opportunities to those who are not always presented with such a prospect
in his/her shool. Any school/organisation may participate in Con Spirito.
Private entries are also accepted.

Please click on the link for our detailed prospectus:  Con Spirito 2024 Prospectus
____________________________________________________________________

Kontak Ons

Kontak ons gerus!

Besturende Direkteur:  lizelle@conspirito.co.za 
Organiseerder:  zelmarie@conspirito.co.za
Algemene Navrae: admin1@conspirito.co.za

Tel#: +27 (83) 660-4822 

Bank Besonderhede

Con Spirito Kultuur (Pty) Ltd
Bank: First National Bank
Tal: Sunward Park
Rekening Nommer  6279 198 6460
Tak Kode: 201209
Rekening Tipe: Cheque
<b> Kontak Ons</b>